skip to Main Content
۰۲۱-۹۶۹۹۶ info[@]mehrfcp.ir

در دوران کرونا با توجه به دورکار شدن کارکنان شرکتمان با بهرمندی از خدمات تلفن ثابت و VOIP شرکت رسانه مهر وطن نه تنها خللی در کارهای شرکت وارد نشد و حتی تیم پشتیبانی توانست بازدهی بالاتری داشته باشند.

Back To Top