مناقصه و مزایده

مناقصه‌ها و مزایده‌ها

فراخوان خرید تجهیزات

شرکت رسانه مهر وطن قصد دارد برای خرید تجهیزات مورد نیاز خود طبق جدول زیر اقدام نماید، لذا از شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌شود مدارک خود شامل :

را به پست الکترونیکی info@mehrfcp.ir ارسال نمایید

ردیفنام
۱Rectifier – AC to DC converter power
۲Rack 16 unit – 60 CM deep – Indoor
۳Rack 16 unit – 60 CM deep – Outdoor