skip to Main Content
۰۲۱-۹۶۹۹۶ info[@]mehrfcp.ir

در چند سال گذشته به جهت تامین خدمات پهنای باند مجمتع از خدمات شرکت رسانه مهر وطن استفاده کرده ام که همواره خدمات قابل اعتمادی را عرضه کرده است.

در دوران کرونا با توجه به دورکار شدن کارکنان شرکتمان با بهرمندی از خدمات تلفن ثابت و VOIP شرکت رسانه مهر وطن نه تنها خللی در کارهای شرکت وارد نشد و حتی تیم پشتیبانی توانست بازدهی بالاتری داشته باشند.

شرکت رسانه مهر وطن توانست با ارائه بسیار سریع و دقیق خدمات فیبر نوری بخش مهمی از توسعه شرکت راهکار پژوهان آینده را فراهم آورد که از این رو مراتب قدردانی و تشکر خود را تقدیم می کنم.

Back To Top